Det är många som väljer att bygga ett helt eget hus, kanske arkitektritat, för att få den där speciella känslan. Att bygga eget hus är dock något som kräver noggrann planering. Du ska ha rätt maskiner, ansöka om bygglov och tänka på hur du ansluter till avloppen.

Du som går i husbyggardrömmar har många moment framför dig. Bland det viktigaste är att ha ett stort utbud av grävmaskiner och en bra entreprenörfirma. Ingår du i en totalentreprenad kanske du besitter din egen maskinpark men behöver köpa in nya maskiner. På Zeppelin-Cat hittar du allt du behöver!

Gräv en bra grund

Grunden för ett hus är A och O. Utan en bra grund får du förmodligen stora problem inom kort. Görs inte dräneringen och markarbetet rätt så kan det snart uppstå fuktskador och översvämningar och andra problem som gör att husbygget blir riktigt dyrt i slutändan. Tänk på att undvika fuskbyggen och felgjorda grundläggningar. Några av de maskiner du behöver för att bygga en bra grund är:

• Minigrävare
• Bandschaktare
• Hjullastare

När marken är klar och du är redo att bygga ditt hus kan du antingen välja färdiga byggsatser eller anlita en arkitekt som ritar huset åt dig. Det sistnämnda är dyrt men i gengäld får du ett unikt hus som verkligen har personlighet och karaktär. Det arkitektritade huset är mångas dröm och något som blir allt mer trendigt. Du kanske till och med vill skissa på ditt hus själv först innan du överlåter grovjobbet till arkitekten.

Så ansluter du ditt vatten

Det finns flera möjligheter att få in vatten när du bygger ditt eget hus. Antingen måste du ha en privat brunn eller ansluta till det kommunala vattensystemet. Här gäller det att fråga din kommun och gå igenom detaljplanen för att veta hur du ska göra. Om du ska ansluta till det allmänna vattensystemet måste du ha ett tillstånd från din kommun.

I vissa fall kan du bli tvingad att ansluta en privat brunn som är tidigare byggd, till det kommunala systemet. Detta för att mindre och dåligt utrustade avlopp kan innebära risker för både människor och djur.