Att bygga ett helt nytt hus från grunden är en stor dröm för många. Även om ett husbygge innebär en hel del kaos så är det också chansen till att kunna bygga helt utifrån ens egna behov, önskemål och stil. Få gånger har man samma chans till att kunna påverka så pass mycket. Men det krävs också mycket av en själv. För att resultatet ska bli som man önskar behöver man vara både engagerad och involverad i processens alla delar. Samtidigt kommer det underlätta om man är beredd på att hinder och problem kommer att uppstå längst med vägen. För detta är ingen process som uppstår helt smärtfritt, även om problemen kommer att lösa sig.

Bara för att man bygger nytt från grunden på en tomt, betyder inte det att man måste ha exakt allt i huvudet. Det finns färdiga hus att bygga i en mängd olika varianter som gör att man inte behöver rita själv eller anlita en egen arkitekt. Bland annat finns www.huskataloger.se där de flesta olika husen finns samlade för en bra och smidig översikt. När det gäller de beslut man behöver ta är tillverkare och leverantör det största beslutet. Men det underlättar också att tänka på dessa punkter.

  • Ha en ordentlig planering- det kommer att underlätta när bygget väl drar igång.
  • Ha mål för hur arbetet ska fortlöpa- och tänk på att alltid ha koll på budgeten.
  • Var aktiv och kontakta inblandade med jämna mellanrum för att se till att målen och planeringen håller.

Inspiration och tips av dem som tidigare har varit i samma situation, kan man läsa mer om här.