Det är viktigt att man har rätt typ av byggmaterial när man ska bygga något nytt eller när man ska renovera. Anledningen är att man inte kan bygga utan vare sig material eller verktyg. För att bygga nytt eller renovera krävs det att man införskaffar rätt typ av verktyg som hammare, såg, borrmaskin och vattenpass, liksom att man införskaffar allt det material man behöver som trä i rätt storlekar, spik och skruv. Men utöver de vanliga verktygen och de material som behövs kan man behöva större maskiner som kan hjälpa till i arbetet. Ibland behöver man exempelvis byggnadsställningar, containrar och grävmaskiner. När det gäller byggnadsställningar är det i längden billigare att köpa dem, exempelvis om man har ett bygge under lång tid. Anledningen är att hyreskostnaden ofta kan bli hög och att man faktiskt kan ha nytta av en byggnadsställning till andra projekt. Alustep är en bra återförsäljare av bra byggnadsställningar, men även av grävmaskiner och byggbodar.

Sedan när man ska dra igång ett bygge gäller det att ha en plan för sig hur man ska bygga. Planen behöver vara indelad i olika delar där man ska blanda in tids-, ekonomi- och byggaspekten, eftersom alla tre hänger ihop i ett. Tiden är viktig för att man vet hur länge man ska hålla på, ekonomi för att man inte köper på sig material i onödan och hinner inte bygga i tid, och byggaspekten för att veta vad man ska göra. Många gör fel i att inte ha en planering och kör bara på. Gör man det riskerar man att förr eller senare hamna i fällan att det kör fast och att man kan renovera i tio-femton år utan att man egentligen tar ett enda steg framåt. För att få inspiration kan man hyra bygginstruktionsfilmer och läsa böcker om hur man bygger bra.