Elen blir allt dyrare, inte minst med tanke på att oljepriset går upp, motståndet mot kärnkraft ökar och det råder en konkurrens mellan odling av grödor som går att äta och grödor som kan användas för produktion av biobränslen. Även vindkraft är kontroversiellt på många håll. Den troligen mest hållbara lösning som har framförts är att bygga stora solpaneler i Sahara, men den osäkra politiska situationen i flera länder i Nordafrika gör att alla sådana projekt ligger långt fram i tiden.

El är med andra ord en resurs som kommer att bli dyrare i framtiden, och att vara alltför beroende av el från elnätet kan ställa till det rejält i framtiden. Det finns dock saker man kan göra som privatperson, för att inte vara lika beroende av de stora elbolagen. Man måste dock ha en dator och internetuppkoppling, för det första man bör göra är att surfa in på Elkatalogen.se.

Vad kan Elkatalogen hjälpa dig med?

Elkatalogen säljer framför allt två typer av produkter: solpaneler och gasolkylskåp. Med en solpanel på taket kan du generera egen el, och om det skulle bli ett överskott kan du sälja den elen som blir över. Energikrävande apparater som kylskåp kan drivas på annat sätt. Byt ut kylskåpet i sommarstugan mot ett gasolkylskåp, som du också kan köpa från Elkatalogen. På det sättet minskar du också ditt beroende av el.

Principen bakom gasolkylskåp tycks för övrigt ligga i tiden. I Falun har ett nytt system för fjärrkyla konstruerats, som fungerar enligt denna princip. Förutom kyla innebär systemet en besparing av elanvändningen.