Byggbranschen är en bransch som många har åsikter om. Nu är det många som anser att om rotavdraget minskas så kommer svartjobben att öka och att det kommer bli mer osäkerhet i en bransch som börjar rätas ut. 

2007219-crazy-peopleTack vare rot- och rutavdragen så är det många som kommit in på arbetsmarknaden och många som även börjar jobba vitt och med det drar in pengar till Staten och inte längre är osynlig. Just byggbranschen har förr varit en bransch som fått utstå många hårda ord, men som blir allt mer stabil. Bara det att man nu börjat med elektronisk personalliggare med tidrapportering gör att byggbranschen mer får struktur, projekt blir enklare att hålla koll på. Om nu rotavdragen kommer att minska är det nu många som blir oroliga för att svartjobben kommer att öka och med det åter sprida en oro kring olika byggprojekt skriver sr.se.

Negativt med minskat rot

Det blir allt färre företag som går i konkurs skriver byggahus.se, och skulle en minskning av rot träda i kraft är det många som är oroliga för att det kommer att påverka företagen att med det tvingas sparka personal samt även tvingas i konkurs. Vad man vill är att kunna se rot som ett verktyg som man kan plocka fram under tider med långkonjunkturer. Men, frågan är om man ska våga chansa på att effekterna av ett minskat rotavdrag blir positiva när så många anser att det kommer leda till färre jobb, konkurser samt ökade svartjobb. Det är svårt att få exakta siffror på hur många färre jobb som nu är svartjobb samt hur rotavdragen påverkat byggbranschen. Man kan endast jämföra hur läget ser ut nu samt hur det var förr, och visst är det en klar förbättring av läget nu?