Har du en tomt i ett attraktivt läge eller sitter du på stora landareor som du inte riktigt vet vad du ska göra med? Det kan hända att du sitter på guld. Att stycka av en tomt kan nämligen höja värdet på marken jämfört med om du skulle sälja den i ett stycke.

Att stycka av en tomt kan vara en av de ekonomiskt sett mest gynnsamma affärerna du kan göra. Förutsatt att tomten är tillräckligt attraktiv kan värdet av marken bli högre per hektar än vad det skulle blivit om du säljer tomten i sin helhet. I styckena som följer nedanför kan du läsa om några av de saker du ska tänka på innan du styckar upp en tomt. Du kan sen sälja tomt med Bocenter och göra en god ekonomisk affär.

Lantmäteriet utreder avstyckningar

Den myndighet i Sverige som handhar ärenden som har med tomtstyckningar att göra är Lantmäteriet. Processen för att genomföra en avstyckning börjar med att du skickar in en ansökan om lantmäteriförrättning. I regel är det den som äger tomten som skickar in ansökan, men det kan också göras av den som eventuellt köpt den del som ska styckas av. Om ansökan sker efter att ett köp har genomförts måste den skickas in inom sex månader från och med det att förvärvet gjordes. En sak du kan göra för att snabba på processen är att du ansöker om ett förhandsbesked, Boverket är den instans du ska kontakta för att göra det. Om du till exempel planerar att avstycka en tomt i syfte att uppföra en fastighet där kan du den vägen få ett snabbt besked om ett bygglov är troligt. Du minskar på så sätt också handläggningstiden för lantmätaren som annars kan behöva ta ställning i liknande frågor.

Att stycka tomten kan vara en väldigt god affär

Lantbrukstidningen Land visar i en artikel hur ekonomiskt gynnsamt det kan vara att på det här sättet stycka av tomter för försäljning. Lantbruksägare som styckar av skogsmark och säljer kan enligt dem öka värdet på marken så mycket som tio gånger. Men vad kostar det då att stycka av en tomt? Utgångspriset brukar ligga någonstans runt 35 000 kr, men vart det landar beror på flera olika faktorer. I de allra flesta fall brukar det slutgiltiga priset ligan någonstans mellan 50-60 000 kronor. Med tanke på hur stor vinsten kan bli vid en eventuell försäljning av den avstyckade tomtdelen är det dock en liten investering som kan leda till en stor vinst.

Det finns dock en del saker du kan göra för att försäkra dig om att priset för avstyckningen inte skenar iväg i onödan. En stor del av slutpriset beror på hur stort arbete lantmätaren behöver göra. Du kan i och med det sänka kostnaden mycket genom att själv göra så stor del av förberedelserna som möjligt. Det kan till exempel handla om att du själv kollar av tomtgränser och så vidare med dina grannar, så slipper lantmätaren göra det.