liten villai gräsNär det ändå sker en renovering i hemmet så är det en bra idé att tänka på uppvärmningen i huset innan man gå vidare med något annat. Är det läge att skaffa bergvärme eller solvärme, eller varför inte bergvärme i kombination med en solvärmepump? Vilket man än väljer så är det smart att ta in en konsultation för att se vad som passar ert hem bäst, det är inte alla som kan få ut bergvärme i all mark nämligen och olika områden är svårare än andra. Däremot är solvärmepump en helt klart att alla kan använda, fördelarna är många och den engångskostnad som man lägger ut är något som man oftast får tillbaka flertalet gånger om.

Varför berg- eller solvärme?

För många är det ett självklart val att välja berg- alternativt solvärme eller kombinationen av dem två. Men varför det är att föredra kanske inte är så självklart för alla och frågan om varför just denna sortens uppvärmning och den viktigaste frågan av alla, hur lönar det sig? Det är sant att installationskostnaden och själva borrningen är en kostnad som kan bli en högre utgift, det är dock viktigt att man fokuserar mer på det som händer sen. Skillnaden mellan direktverkande el är att just den värme som ska cirkulera i huset antingen kan vara en hög kostnad under tiden som den värmer upp eller en nästan obefintlig kostnad. Eftersom bergvärme fungerar genom vattenburen värme så blir månadskostnaden betydligt lägre.

En annan fördel är att det ur en miljösynpunkt är så kallad förnyelsebar energi, sol och bergvärme är något som jorden har gott om och inte kan användas upp utan att jorden producerar eller tar emot ny energi. Med direktverkande el så kommer källan ifrån bränslen som tas ifrån jordens inre och som jorden omöjligt kan producera nytt inom en snar framtid.