Idag är det mer än vanligt att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, inte minst på större orter. En ombildning innebär helt enkelt att du som tidigare hyr en lägenhet nu har rätt att köpa den som en del i en bostadsrättsförening. Vad ytterligare är det som gäller vid en ombildning? Det ska vi ta reda på.

Vid en ombildning sker inget direkt nämnvärt med själva fastigheten. Det är statusen och reglerna som skiljer sig åt. När ombildningen sker blir hyresgästerna istället medlemmar i bostadsrättsföreningen och får sin del att säga till om. Det kan vid tillfället innan ombildningen vara värt att ta hjälp av en rådgivare, läs mer här om var du kan vända dig. Interesta är till exempel ett mycket bra val.

par signerar kontraktRegler vid en ombildning

Först och främst: vad betyder ombildning? Jo, ombildning innebär att hyresrätterna i en fastighet görs om i figurativ bemärkelse till bostadsrätter, alltså en ombildning sker. Medlemmarna har då sin bostadsrätt som insats.

När ombildningen håller på är det väldigt viktigt att den görs med de olika momenten som åtföljd. Att skippa ett innan ett annat är alltså ingen bra idé och kan vara rent olagligt. Det grundläggande steget är att kolla på hur stort intresset bland alla hyresgäster är. Det är nämligen så att alla kanske inte är överens och i det fallet kan man inte förvägra någon att bo kvar och fortfarande hyra sin lägenhet.

Bostadsrättsföreningen

När bostadsrättsföreningen bildas måste det finnas minst tre medlemmar. Sedan bildas en styrelse, stadgar och revisorer som ska hålla koll på olika saker i framtiden. Man kan således säga att en bostadsrättsförening är en ekonomisk verksamhet och ska bete sig som en sådan, ungefär som ett företag.

När föreningen har bildats är det viktigt att alla avtal skrivs och man ansöker om de olika tillstånden hos myndigheter som ska godkänna.

Besiktning

Bland de sista stegen ingår besiktning av fastigheten och lägenheterna. Detta för att bedöma värdet och för att se över befintligt skick, vad som bör åtgärdas och vad som får vara kvar. Här kan till exempel stambyten, ommålning, renovering och annat komma fram i dagsljuset.